Behandelaanbod en werkwijze

Aanmeldklachten

Wij behandelen:

 • Angstklachten, bijvoorbeeld paniekklachten, sociale angst, dwangklachten en fobieën
 • Traumagerelateerde klachten zoals Post Traumatische Stress Stoornis
 • Depressie
 • Werkgerelateerde problematiek zoals burn-out of overspannenheid
 • Zelfbeeldproblemen
 • Relatieproblemen
 • Problemen rondom het omgaan met ziekte en medische aandoeningen
 • Ziektevrees
 • Aanhoudend Lichamelijke klachten
 • (Neuro)psychologische klachten bij hersenaandoeningen
 • Rouwproblematiek
 • Levensfaseproblematiek
 • Problemen rond zwangerschap, bevalling en ouderschap

We behandelen geen persoonlijkheidsproblematiek, verslaving en eetstoornissen.

Werkwijze

U kunt zich bij ons aanmelden via het contactformulier, de mail of door ons te bellen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Bij het eerste gesprek, het intakegesprek, maken we kennis met elkaar en vragen we u naar uw klachten en hulpvraag. We kijken waar de klachten mogelijk vandaan komen en waar ze mee samenhangen. Ook maken we gebruik van vragenlijsten om uw klachten in kaart te brengen. Na de intakefase maken we in overleg met u een behandelplan waarin staat welke doelen u heeft, hoe we daaraan gaan werken en hoeveel tijd we daarvoor nodig hebben.

Behandelgesprekken duren 50 minuten en vinden in het begin meestal wekelijks plaats. Tijdens de behandeling werkt u aan uw doelen door middel van gesprekken en oefeningen. Ook spreken we af hoe u in uw dagelijks leven kunt werken aan uw doelen. Regelmatig kijken we of de behandeling aanslaat. In de afsluitfase van de behandeling bespreken we hoe u het geleerde kunt behouden en terugval kunt voorkomen.

In de behandeling is Cognitieve Gedragstherapie de basis van ons werken. Op deze pagina vind u een korte uitleg van de therapievormen in onze praktijk.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie grijpt in op de relatie tussen denken, voelen en gedrag. In de therapie leert u om situaties die u lastig vindt anders te interpreteren of u daar anders in te gedragen, waardoor uw gevoelens minder naar of heftig worden. Een cognitief gedragstherapeut werkt in een open, gelijkwaardige relatie samen met de cliënt. Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie en deze therapie heeft de eerste voorkeur bij angst- en stemmingsklachten.

EMDR

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een therapie om traumatische ervaringen te verwerken. Als gevolg van een traumatische ervaring kunnen mensen last hebben van opdringende herinneringen en schrikreacties. Door beelden van het trauma te combineren met intensieve afleiding verminderen deze klachten. Voor meer informatie zie www.emdr.nl

ACT

ACT, Acceptance and Commitment Therapy, helpt mensen om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), waardoor mensen kunnen blijven investeren in de dingen die echt belangrijk voor hen zijn (Commitment). In de therapie oefent men met acceptatie, afstand nemen, flexibiliteit, aandacht voor het hier en nu, stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt en daarin investeren.

Partnerrelatietherapie

Bij partnerrelatietherapie zijn beide partners samen in therapie. De therapie richt zich op de interactie tussen de partners en zoekt naar verbinding door verstoorde patronen te herkennen en veranderen.

Groep: Positieve cognitieve gedragstherapie

Positieve cognitieve gedragstherapie (positieve CGT) richt zich op het vergroten van welbevinden. Vaak gaat het bij therapie over wat er mis is en hersteld moet worden. Bij positieve CGT staat de persoon centraal en niet de ziekte, en leert u de aandacht te richten op wat goed gaat en hoe daarop verder te bouwen. Het is een therapievorm die doelgericht en toekomstgericht is. De therapie is kortdurend en praktisch van aard.  In 8 bijeenkomsten legt u de nadruk op wat er wel lukt en op uw sterke kanten. Door deze therapie leert u positieve verschillen op te merken, anders te denken en naar uw gewenste doelen te werken.

In de positieve CGT groep werkt u zelfstandig aan uw doelen, maar maken we gebruik van elkaar om oplossingen te zoeken en kleine en grote successen te markeren.

Deze behandeling is onderzocht en effectief bevonden bij mensen met depressie. Als u interesse heeft in deelname aan deze groep, kunt u contact opnemen met Esther Allart: e.allart@psychologenpraktijk-nijmegen-oost.nl