Praktische informatie

Contact en locatie

De praktijk is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 06-11724973 en het algemene emailadres info@psychologenpraktijk-nijmegen-oost.nl
We raden u aan het contactformulier te gebruiken als u privacygevoelige informatie wilt doorgeven.

De praktijk is gevestigd in het pand van de Hezelburcht, Berg en Dalseweg 122, 6522 BW Nijmegen.
Fietsen kunnen geparkeerd worden op het terrein van de Hezelburcht, auto’s moeten in de omliggende straten (betaald) parkeren.

Wachttijd

Momenteel is er een aanmeldstop. Na intake is er geen wachttijd voor behandeling.

Kosten

Per januari 2022 verandert de manier van declareren, door op de link te klikken kunt u zien wat voor u de gevolgen zijn.

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Wij hebben contracten met alle verzekeraars. De behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vergoed als:

  • er een verwijsbrief van de huisarts is voor zorg in de Basis GGZ
  • er in de intakefase een diagnose gesteld wordt die recht geeft op vergoeding.

Voor zorg in de Basis GGZ geldt geen eigen bijdrage. Wel valt de zorg onder het jaarlijks eigen risico van uw verzekering.

Het is ook mogelijk om uw behandeling zelf te bekostigen. In dat geval is ons tarief 92 euro per sessie van 45 minuten.
Partnerrelatietherapie wordt helaas niet vergoed. De kosten daarvan zijn 92 euro per sessie van 45 minuten.

Kwaliteit en Privacy

De praktijk is in 2021 op kwaliteit beoordeeld door het Nederlands Instituut voor Psychologen, en voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de uitoefening van het beroep van psycholoog.

Alle medewerkers hebben een goedgekeurd kwaliteitsstatuut waarin onze taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven.
kwaliteitsstatuut Anna Roeden
kwaliteitsstatuut Esther Allart
kwaliteitsstatuut Margot van Rijnsoever

De praktijk voldoet aan de eisen die door de AVG gesteld worden aan privacy. U kunt hier onze privacy verklaring bekijken.