Opleiding en supervisie

Wij zijn allen naast onze praktijkwerkzaamheden actief als docent en supervisor.

Anna Roeden

Je kunt bij mij terecht voor supervisie, leertherapie en N=1 begeleiding als je in opleiding bent tot cognitief gedragstherapeut, GZ-psycholoog of cognitief gedragstherapeutisch werker.
Sinds 10 jaar geef ik, naast het werk in de praktijk, les aan GZ-psychologen in opleiding. Momenteel geef ik de basiscursus VGCt bij Vlokhoven opleidingen. Ik vind het erg leuk om collega’s te begeleiden en enthousiast te maken voor ons vak.
Binnen de supervisie werken we met de richtlijnen vanuit de VGCT of de GZ-opleiding en stemmen we de sessies af op jouw persoonlijke leerdoelen. Deze zullen we regelmatig evalueren.

Het tarief is 100 euro per sessie van 45 minuten.

SPSF0312minvlek

Margot van Rijnsoever

Je kunt bij mij terecht voor supervisie, leertherapie, intervisie en N=1 begeleiding als je in opleiding bent tot cognitief gedragstherapeut, GZ-psycholoog of cognitief gedragstherapeutisch werker.
Aan de hand van jouw persoonlijke leerdoelen zullen we steeds ingaan op de casusconceptualisatie, indicatiestelling, de behandeling en de therapeutische relatie. Daarnaast zal uitgebreid aandacht bestaan voor jouw persoonsgerichte vorming binnen jouw werk en opleiding. Uiteraard proberen we goed aan te sluiten bij de gestelde richtlijnen voor supervisie vanuit de VGCt of de GZ-opleiding.
Mijn specifieke aandachtsgebieden zijn kortdurende psychologische behandeling (BGGZ), somatiek (waaronder SOLK) en neuro- en revalidatiepsychologie.
Ik ben al ruim 20 jaar met veel plezier als docent en hoofddocent betrokken bij de GZ-opleiding in Nijmegen, ten behoeve van de modules Klinische Neuropsychologie en Revalidatiepsychologie.

Een veilig, steunend en stimulerend leerklimaat vind ik als supervisor belangrijk. Het moet een mooie, leerzame periode worden, waar je met trots en tevredenheid op terug kunt kijken. Ik zal me opstellen als jouw docent, klankbord, luisterend oor, spiegel of persoonlijk raadgever. Ik vind het belangrijk dat je zoveel mogelijk eigen regie leert nemen over jouw leerproces. Op deze manier creëer je een goede structuur om je weer verder te ontwikkelen, ook na jouw opleiding.

De supervisie sessies vinden plaats op de praktijk in Nijmegen-Oost of online.
De kosten van supervisie zijn 100 euro per 45 minuten voor een individuele sessie en 150 euro per 45 minuten voor een groepssessie van max 2 personen.
Voor het begeleiden van een N=1 reken ik maximaal 5 uur extra leestijd van 100 euro per uur. Deze leesuren mogen in opleidingen niet meegeteld worden als supervisie.

Voor vragen of contact: vanrijnsoeverpsychologie@gmail.com

SPSF0376Ahalslichtmincontrast