Informatie voor verwijzers

Onze praktijk biedt hulp vanuit de Generalistische Basis GGZ aan volwassenen met licht tot matig ernstige psychische klachten. We hechten veel waarde aan goed overleg. Wanneer u een cliënt bij ons aanmeldt, zullen we deze zo snel mogelijk zien voor een eerste gesprek. Wanneer er sprake is van spoed kunt u dit aangeven en nemen we contact met u op. U wordt op de hoogte gehouden van het verloop van de behandeling als de cliënt daar toestemming voor geeft.

Mocht blijken dat er sprake is van verhoogd risico of complexe problematiek, dan overleggen we met u over verwijzing naar de specialistische GGZ.

Procedure:
Cliënten melden zich aan bij onze praktijk en krijgen dan een telefonische screening. Wij ontvangen uw verwijzing graag digitaal (zorgdomein) en voorzien van uw AGB code.

Behandelaanbod:

 • Angstklachten, bijvoorbeeld paniekklachten, sociale angst, dwangklachten en fobieën
 • Traumagerelateerde klachten zoals Post Traumatische Stress Stoornis
 • Depressie
 • Werkgerelateerde problematiek zoals burn-out of overspannenheid
 • Zelfbeeldproblemen
 • Relatieproblemen
 • Problemen rondom het omgaan met ziekte en medische aandoeningen
 • Ziektevrees
 • Aanhoudend lichamelijke klachten
 • (Neuro)psychologische klachten bij hersenaandoeningen
 • Rouwproblematiek
 • Levensfaseproblematiek
 • Problemen rond zwangerschap, bevalling en ouderschap

We behandelen geen persoonlijkheidsproblematiek, verslaving en eetstoornissen.